Kalwaria Zebrzydowska (woj. małopolskie): statuetka za zasługi dla profilaktyki

7 lutego 2020 w Bez kategorii

Krakowska Akademia Profilaktyki wyróżnia samorządy i osoby wybitnie zasłużone dla systemu rozwiązywania problemów alkoholowych. Z dumą przekazujemy prestiżowe personalizowane statuetki „Gmina zasłużona dla profilaktyki” wybranym samorządom. Wyróżnienie trafiło do Kalwarii Zebrzydowskiej. – Bardzo dziękujemy! Statuetka pięknie się prezentuje – mówi Agnieszka Studnicka, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kalwaria-Zebrzydowska Serdecznie gratulujemy!

Postaw na rodzinę! – profilaktyka, którą lubią samorządowcy

15 września 2016 w Bez kategorii

Kampania od lat sprawia radość mieszkańcom gmin w całej Polsce. Dorośli chętnie angażują się w działania wzmacniające więzi rodzinne. Uczniowie szkół z pomocą materiałów budują szacunek do dorosłych i uczą się komunikacji z rodzicami. Wspieramy pozytywny obraz rodziny, bo to naprawdę skuteczna metoda chronienia młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami. Używamy prostych słów, by dotrzeć do każdego, a jednocześnie korzystamy z wiedzy najlepszych ekspertów. „POSTAW NA RODZINĘ!” w jasny sposób dociera do ludzi!

W najnowszych materiałach apelujemy, by codziennie wygospodarować choć odrobinę czasu dla najbliższych. Przekonujemy zapracowanych rodziców, że istnieje wiele możliwości, aby poświęcić trochę uwagi dzieciom. Najmłodszym uświadamiamy, że czas spędzony z mamą i tatą może być równie zabawny i atrakcyjny jak czas z rówieśnikami. Budujemy solidarność  międzypokoleniową i wzmacniamy więzi. ZDANIEM EKSPERTÓW TO NAJSKUTECZNIEJSZA PROFILAKTYKA!

Czytaj całość →

„Lekarzu, reaguj na przemoc!”

17 lipca 2016 w Bez kategorii

Logo ReagujWspólny projekt Krakowskiej Akademii Profilaktyki i Instytutu Łukasiewicza zwyciężył w konkursie PARPA na opracowanie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich adresatami byli przedstawiciele ochrony zdrowia, którzy od 2010 r. są zobowiązani do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” oraz wchodzą w skład grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Jak dowiodły badania, lekarze niechętnie wywiązują się z tych zobowiązań, a także potrzebują lepszego przygotowania do kontaktu z osobami doznającymi przemocy. Celem działań prowadzonych pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!” była poprawa poziomu zaangażowania ochrony zdrowia w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nasz projekt uzyskał poparcie prestiżowych partnerów –  Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

screenNa zlecenie PARPA przygotowaliśmy film instruktażowy obrazujący rozmowę lekarza z pacjentką doznającą przemocy. Opracowaliśmy także przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia „Lekarzu, reaguj na przemoc!”, który jest źródłem wiedzy na temat procedury „Niebieskie Karty” oraz psychologicznych i prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewodnik_okladka_002.indd

Autorami publikacji są dr Sylwia Kluczyńska, psycholog, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz mec. Grzegorz Wrona, konsultant prawny Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy i oraz Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Egzemplarze przewodnika trafiły do podmiotów świadczących usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

O naszych działaniach pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!” informowały najważniejsze media w Polsce (m.in. TVP, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, Onet.pl), a także pisma i portale medyczne. Przy realizacji projektu współpracowaliśmy z wybitnymi przedstawicielami środowiska lekarskiego, a także psychologami zaangażowanymi w pomoc osobom doznającym przemocy. Więcej informacji o naszych działaniach na www.lekarzureagujnaprzemoc.pl.

„Powstrzymaj pijanego kierowcę”

17 lipca 2016 w Bez kategorii

logo_PPKKrakowska Akademia Profilaktyki zwyciężyła w konkursie PARPA na przygotowanie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do świadków sytuacji, w której osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu zamierza prowadzić lub prowadzi samochód – „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Nasz projekt uzyskał najwyższą ocenę PARPA.

Tragiczne wypadki z udziałem nietrzeźwych pokazały, jak złożonym problemem jest jazda po alkoholu. Kluczowa jest zmiana postaw różnych grup i osób, m.in. rodzin, pasażerów czy sprzedawców alkoholu. Celem działań, które realizowaliśmy na zlecenie Agencji, było podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat wpływu alkoholu na organizm kierowcy oraz możliwych skutków jazdy po pijanemu.  Przekonywaliśmy, że zawsze należy reagować na przypadki prowadzenia pod wpływem alkoholu i pokazywaliśmy, jak powinna wyglądać wzorcowa reakcja każdego z nas.

okladka_powstrzymajProjekt rozpoczęliśmy od diagnozy. Na zlecenie PARPA prowadziliśmy badanie opinii wśród samorządowców w całej Polsce. Celem było rozpoznanie aktywności samorządów w obszarze przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. Okazało się, że aż 92% gmin w Polsce uznaje zajmowanie się problemem pijanych kierowców za ważne. Najczęściej gminy angażują się w kampanie edukacyjne oraz rozpowszechniają ulotki wśród mieszkańców.

Nasze działania pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” otrzymały poparcie m.in. Komendy Głównej Policji, Rzecznika Praw Obywatelskich i Kościoła. W ramach akcji nawiązaliśmy współpracę z ekspertami: przedstawicielami Policji, psychologami transportu, reprezentantami organizacji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.

66Na zlecenie PARPA opracowaliśmy serię filmów edukacyjnych pokazujących, jak reagować na nietrzeźwych kierujących. Spoty w lipcu były emitowane przez telewizję publiczną. O naszych działaniach informowały najważniejsze media w Polsce: TVP1, TVP2, TVN, TVN24, Polsat, Polskie Radio, RMF FM, Radio Zet i wiele innych.

Działania pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” miały charakter ogólnopolski i były oparte na współpracy z samorządami – w szczególności lokalnymi strukturami odpowiedzialnymi za rozwiązywanie problemów alkoholowych.

CD_pijaniDla wszystkich gmin w Polsce przygotowaliśmy materiały pomocne przy planowaniu i realizacji lokalnych działań z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. To przewodnik zawierający program profilaktyczny do realizacji w szkołach nauki jazdy oraz materiały multimedialne do wykorzystania w gminnych działaniach profilaktycznych.

Więcej informacji o naszej współpracy z PARPA przy „Powstrzymaj pijanego kierowcę” można znaleźć na www.powstrzymaj.pl.

Szkolenia dla przedstawicieli gmin z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach

17 lipca 2016 w Bez kategorii

szkolenie_4PARPA powierzyła nam realizację regionalnych szkoleń dla przedstawicieli gmin z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach. Spotkania organizowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki spotkały się z ogromnym zainteresowaniem samorządowców z całej Polski. Szkolenia prowadził Maciej Zdziarski z KAP wspólnie z Krzysztofem Brzózką, dyrektorem PARPA.

Dzięki spotkaniom poznaliśmy oczekiwania i pomysły gmin w sprawie przeciwdziałania problemowi pijanych kierowców. Wspólnie z ekspertami, przedstawicielami Komend Wojewódzkich Policji oraz samorządowcami mówiliśmy, jakie działania warto podjąć w samorządach. Zachęcaliśmy do realizowania kampanii edukacyjnych, nawiązywania współpracy z lokalną policją oraz szkołami nauki jazdy. Omówiliśmy rekomendacje PARPA dotyczące przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach.

szkolenie_3Przekonywaliśmy, że najważniejsza jest edukacja dla mieszkańców i zawiązywanie lokalnych koalicji z różnymi partnerami. Gminom wyposażonym w pomoce edukacyjne łatwiej rozpocząć współpracę z miejscową jednostką policji, szkołami czy ośrodkami szkolenia kierowców. – Nawiązaliśmy współpracę z komendą powiatową policji, funkcjonariusze korzystają z ulotek w trakcie swojej pracy. Efekt jest taki, że w Słupcy jest mniej złapanych nietrzeźwych kierowców niż w ościennych gminach – przekonywała Katarzyna Hoffmann z Urzędu Miasta Słupca (woj. wielkopolskie).

szkolenie_1Lokalne inicjatywy z zakresu przeciwdziałania nietrzeźwości na drogach można prowadzić także z parafiami. – Co roku w św. Krzysztofa organizujemy akcję profilaktyczną. Księża mówią o skutkach picia alkoholu, dzieci wręczają kierowcom ulotki – opowiadała Zofia Żywczak z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Piwnicznej-Zdroju (woj. małopolskie). Podobne działania prowadzone są w Kraśniku. – Współpracujemy z policją i parafiami. Przekazujemy im ulotki, które są rozdawane przy okazji poświęcenia pojazdów w dniu św. Krzysztofa – mówiła Małgorzata Iwan z UM Kraśnik (woj. lubelskie).

szkolenie_2Szkolenia realizowane przez KAP na zlecenie PARPA zgromadziły ponad 300 osób, głównie pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, członków gminnych komisji i inne osoby odpowiedzialne w gminach za profilaktykę. – Cieszę się, że to Krakowska Akademia Profilaktyki wygrała konkurs i realizuje działania dla PARPA, bo profesjonalnie zajmujecie się kampaniami społecznymi. Mądrze wybrano, bo macie wieloletnie doświadczenie – stwierdziła Beata Humięcka, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Rembertów, przewodnicząca KRPA m. st. Warszawy (woj. mazowieckie).

Relacje ze szkoleń można znaleźć na stronie www.powstrzymaj.pl:

Szkolenie w Warszawie

Szkolenie w Lublinie

Szkolenie w Krakowie

Szkolenie w Poznaniu

 

Profilaktyka ma sens, gdy skupia się na rodzinie – wywiad

3 października 2014 w Bez kategorii

Rozmowa z prof. Mariuszem Jędrzejko, pedagogiem społecznym i socjologiem zajmującym się m.in. zachowaniami ryzykownymi wśród młodzieży

Czytaj całość →

Reaguj na przemoc! – nowa kampania dla zespołów interdyscyplinarnych, OPS-ów i GKRPA

3 grudnia 2013 w Bez kategorii

asd

Przedstawiamy jedyną w Polsce kampanię profilaktyczną, która mówi o najmłodszych świadkach przemocy. Badacze są zgodni: obserwowanie scen bicia, słuchanie wyzwisk i przekleństw w dzieciństwie negatywnie wpływa na dalsze życie człowieka. Mali świadkowie przemocy w przyszłości sami mogą krzywdzić własne rodziny lub wikłać się w toksyczne relacje. Reagowanie na przemoc w społecznościach lokalnych jest kluczowe, by zapewnić młodemu pokoleniu odpowiednie warunki do rozwoju. Właśnie o tym jest nasza kampania!

Czytaj całość →

Prawda o alkoholu – kampania dla GKRPA, zdrowie dla mieszkańców

3 grudnia 2013 w Bez kategorii

prawda-o-alkoholu-glownaProfesjonalna kampania zapewni mieszkańcom rzetelne informacje. Trzeba przekazać je prostym językiem, w jasny i zrozumiały sposób. Broszury, ulotki i plakaty powinny wyjaśniać zagrożenia związane z alkoholem. Należy wytłumaczyć czym jest uzależnienie, picie ryzykowne i szkodliwe. Ważne, by materiały zawierały konkretne ostrzeżenia i wskazówki – co powinno wzbudzać niepokój, gdzie szukać informacji i pomocy. Właśnie takie materiały proponujemy. Warto zamówić  pakiet ulotek, broszur i plakatów pod wspólnym hasłem „Prawda o alkoholu”.

Czytaj całość →

Gminna Komisja.pl – szkolenie prosto do domu. Zdumiewająco wygodne!

3 grudnia 2013 w Bez kategorii


Przygotowaliśmy propozycję, dzięki której przeszkolenie Gminnej Komisji jest proste jak nigdy dotąd! Proponujemy szkolenie w formie podręcznika oraz płyty CD.Gmina, która zamówi szkolenie , w ciągu trzech dni otrzyma pocztą potrzebne materiały. Członkowie Gminnej Komisji sami decydują, kiedy przeczytać podręcznik. W wolnym czasie mogą zapoznać się z kolejnymi wykładami i wysłuchać audycji, w których ekspert tłumaczy najważniejsze kwestie z wykładów.  Każdemu, kto zostanie zgłoszony, wystawiamy  zaświadczenie o uczestnictwie .

Czytaj całość →

Uzależnienie od telefonu

3 grudnia 2013 w Bez kategorii

Czy wracasz do domu, jeśli zdarza Ci się zapomnieć telefonu? Odczuwasz niepokój, jeśli jesteś poza zasięgiem sieci? Złościsz się, gdy wyczerpuje się bateria w aparacie? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś pozytywnie, być może używanie telefonu komórkowego staje się dla Ciebie problemem.

Telefon komórkowy ułatwia życie i sprawia, że komunikacja między ludźmi może być prostsza i szybsza. Coraz częściej telefon stanowi bardzo ważne źródło rozrywki, pomaga nam w utrzymywaniu kontaktów, a posiadanie modnego i drogiego aparatu zaczyna stawać się wyznacznikiem pozycji towarzyskiej. Może być jednak także źródłem uzależnienia.
Zastanów się, czy nie zauważasz u siebie lub u kogoś z Twoich bliskich jednego lub kilku z poniższych objawów:
• pilnujesz, by Twój telefon był zawsze włączony i sprawny, żeby zawsze można było się z Tobą skontaktować,
• poświęcasz wiele czasu komunikacji SMS-owej. Sam wysyłasz wiele wiadomości i ciągle sprawdzasz telefon w nadziei, że ktoś do Ciebie napisał,
• ciągle szukasz nowych gier i aplikacji, które instalujesz w swoim telefonie,
• często zmieniasz aparat, by zawsze mieć modny i jak najnowszy model,
• lubisz posługiwać się telefonem w taki sposób, żeby wszyscy Cię widzieli i słyszeli.
Telefony komórkowe stały się powszechnie dostępne, a ceny usług telekomunikacyjnych w ciągu ostatnich lat znacznie się obniżyły. To sprawia, że coraz rzadziej używamy telefonu wyłącznie do komunikacji. Wszechstronność nowoczesnych aparatów sprawia, że znacznie częściej wykorzystujemy je do zabawy, ciągłego podtrzymywania kontaktów, robimy nimi zdjęcia czy słuchamy muzyki.
Jak telefon komórkowy wpływa na Twoje życie?
Jeśli:
• telefon staje się dla Ciebie najważniejszym narzędziem komunikacji,
• zamiast spotkać się z bliską osobą wolisz do niej zadzwonić,
• sięgasz po telefon mimowolnie, nawet jeśli rozprasza to Ciebie lub inne osoby,
• konieczność wyłączenia telefonu wywołuje u Ciebie głęboki dyskomfort lub niepokój,
• oceniasz innych przez pryzmat tego, jakiego telefonu używają,
• stwierdzasz u siebie objawy „zespołu wyłączonego telefonu” – pilnujesz, by Twój aparat był zawsze włączony i w zasięgu,
może to oznaczać, że masz problem z uzależnieniem od telefonu komórkowego.
Uzależnienie nowego typu
Podobnie jak w przypadku każdego innego uzależnienia osoby mające problem z uzależnieniem od telefonu komórkowego rzadko zdają sobie z niego sprawę. Jeśli jednak coraz częściej na Twój problem z komórką zwracają Ci uwagę Twoi bliscy, być może warto poszukać specjalistycznej pomocy. Uzależnienie od telefonu komórkowego to uzależnienie typu behawioralnego, czyli niezwiązane z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy silna potrzeba wykonywania jakiejś normalnej czynności (a więc także używania telefonu) przynosi nam szkody. Z powodu zbyt częstego sięgania po telefon możemy np. zaniedbywać inne obowiązki, osłabiać relacje towarzyskie albo wręcz stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia – np. korzystając z telefonu komórkowego w czasie prowadzenia samochodu.
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli potrzebujesz pomocy, zwróć się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, psychologa lub do najbliższej poradni terapii uzależnień. Znajdź najbliższą placówkę w Małopolsce, w której otrzymasz pomoc i świadczenia wykonywane w ramach ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia
Dowiedz się więcej!
Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina – Parpamedia, Warszawa 2009
www.uwagafonoholizm.pl – kampania na rzecz przeciwdziałaniu nadmiernemu korzystaniu z telefonów komórkowych przez młodzież
telefon

 

 

Powrót na stronę główną – Niezależni.info

 

Projekt Niezależni.info – kampania na temat radzenia sobie z uzależnieniami behawioralnymi współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Uzależnienie od seksu

3 grudnia 2013 w Bez kategorii

Wzmożony popęd seksualny, powodujący nadmierne zainteresowanie erotyką, przejawia się w potrzebie aktywności seksualnej o znacznej częstotliwości i różnorodności. Takie zachowania nazywa się erotomanią, hiperseksualizmem, seksoholizmem lub po prostu uzależnieniem od seksu. 

Uzależnienie od seksu może występować w różnych formach i nasileniu:
• erotomania trwała – występuje wtedy, gdy dochodzi do częstych zmian partnerów, a duża aktywność seksualna łączy się z pewnym stylem życia,
• erotomania nawracająca – występuje wtedy, gdy formy aktywności seksualnej zmieniają się w czasie z okresowo nasilającymi się fantazjami erotycznymi.
Wraz z ekspansją internetu znacznie zwiększył się dostęp do treści pornograficznych, a także pojawiło się zjawisko cyberseksu, czyli wirtualnego stosunku seksualnego. Realizacja nadmiernych potrzeb seksualnych może się odbywać za pośrednictwem komunikatorów internetowych, czatów i wideoczatów. Zaspokojeniu tychże potrzeb mogą służyć także anonimowe rozmowy (prowadzone w internecie, ale też przez telefon czy za pośrednictwem SMS-ów) bądź szukanie za pośrednictwem internetu rzeczywistych kontaktów seksualnych.
Uzależnienie od seksu znacznie częściej dotyka mężczyzn – kobiety stanowią ok. 20% chorych. Często towarzyszą mu inne uzależnienia. Z badań przeprowadzonych w USA na grupie osób leczących się z uzależnienia od seksu wynika, że 42% z nich było uzależnionych od alkoholu, a u 38% rozpoznano zaburzenia łaknienia (dane za: P. Carnes, Od nałogu do miłości. Jak wyzwolić się z uzależnienia od seksu i odnaleźć prawdziwe uczucie, Media Rodzina, Poznań 2001). U podłoża uzależnienia od seksu, poza nadmiernym popędem seksualnym, mogą leżeć m.in. poczucie niższości, nieśmiałość, niepewność i niewiara we własne możliwości seksualne, które wymuszają potrzebę stałego sprawdzania swojej wydolności.
Jak sprawdzić, czy problem jest poważny?
Wspólnoty samopomocowe, które – na wzór Anonimowych Alkoholików – pomagają osobom cierpiącym z powodu uzależnienia od seksu, opracowały zestawy pytań, które służą zdiagnozowaniu problemu. Tylko rzetelna odpowiedź może pomóc w określeniu jego skali. Oto wybrane z nich:
1. Czy ukrywasz zachowania seksualne przed bliskimi? Czy prowadzisz podwójne życie?
2. Czy pociąga Cię uprawianie seksu w nieodpowiednich miejscach lub sytuacjach?
3. Czy chętnie oglądasz podniecające zdjęcia i sceny w gazetach, filmach itp.?
4. Czy fantazje seksualne wpływają niekorzystnie na Twoje intymne związki lub są ucieczką od seksualnych problemów?
5. Czy po akcie seksualnym starasz się możliwie szybko opuścić swojego partnera/partnerkę? Czy masz przy tym poczucie winy?
6. Czy wstydzisz się swojego ciała i seksualności do tego stopnia, że unikasz związków o charakterze seksualnym?
7. Czy w każdym kolejnym związku intymnym pojawiają się te same problemy, które były przyczyną rozpadu poprzednich związków?
8. Czy Twoje zapotrzebowanie na kontakty seksualne i potrzeba ich urozmaicania nasilają się?
9. Czy byłeś kiedykolwiek aresztowany bądź zagrożony aresztowaniem z powodu podglądania, ekshibicjonizmu, prostytucji, kontaktów seksualnych z nieletnim itp.?
10. Czy Twoje życie seksualne stoi w sprzeczności z Twoim sumieniem i przekonaniami?
11. Czy Twoje życie seksualne wiąże się z zachowaniami ryzykownymi, zagrożeniem chorobą, niechcianą ciążą lub stosowaniem przemocy?
12. Czy Twoje zachowania seksualne lub zaangażowanie emocjonalne wywoływały kiedykolwiek poczucie beznadziejności, osamotnienia lub myśli samobójcze?
Im więcej razy pada odpowiedź TAK, tym bardziej nasilone są u Ciebie problemy związane z seksem.
Jak wygląda terapia?
Leczenie seksoholizmu powinno polegać na uczeniu się zdrowych więzi z ludźmi. Kluczowa jest świadomość budowy trwałego intymnego związku, a także umiejętność wyrażania i zaspokajania swojego popędu seksualnego w sposób zdrowy, bez szkody dla siebie i innych. Pierwsze programy leczenia uzależnienia od seksu powstały w USA w 1976 r. W tym samym roku powstała w Bostonie pierwsza na świecie grupa Anonimowych Erotomanów (Seksoholików), pracująca według programu 12 kroków, z którego korzystają osoby leczące się z uzależnienia od alkoholu.
W Polsce odbywają się mityngi Anonimowych Seksoholików (SA). Na stronie internetowej www.sa.org.pl można znaleźć listę miejsc, w których organizowane są takie spotkania.
(na podst.: B. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia,
Media Rodzina – Parpamedia, Warszawa 2009)
Gdzie szukać pomocy?
Jeśli potrzebujesz pomocy, zwróć się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, psychologa lub seksuologa bądź do najbliższej poradni terapii uzależnień. Znajdź najbliższą placówkę w Małopolsce, w której otrzymasz pomoc i świadczenia wykonywane w ramach ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia
Dowiedz się więcej!
Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina – Parpamedia, Warszawa 2009
www.sa.org.pl – Wspólnota Uzależnionych od Seksu i Miłości
seks

 

 

Powrót na stronę główną – Niezależni.info

 

Projekt Niezależni.info – kampania na temat radzenia sobie z uzależnieniami behawioralnymi współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Uzależnienie od mediów

3 grudnia 2013 w Bez kategorii

Jeśli spędzasz zbyt dużo czasu przed telewizorem albo jesteś uzależniony od przekazywanych treści (np. wiadomości w radiu, internecie, gazetach lub od seriali telewizyjnych), to może występuje u Ciebie uzależnienie od mass mediów (zwane także mediaholizmem).

Chociaż z chwilą pojawienia i upowszechnienia się internetu wieszczono śmierć telewizji, nic takiego się nie stało. Przeciwnie – przed coraz nowocześniejszymi i większymi telewizorami spędzamy coraz więcej czasu.

Czy wiesz, że:
• Statystyczny Polak spędza przed telewizorem średnio cztery godziny dziennie.
• Szacuje się, że co dziesiąty Polak spędza przed telewizorem ponad osiem godzin dziennie!
Spędzamy przed telewizorem coraz więcej czasu, bo oferuje się nam wciąż nowe produkty. Sieci kablowe i platformy cyfrowe proponują nam za pośrednictwem telewizora już nie tylko dostęp do programów, lecz także multimedialne serwisy informacyjne, gry czy też dają możliwość wypożyczenia filmów bez ruszania się z domu. Dzięki technologii VoD (video on demand – film na życzenie) możemy o dowolnej porze, bez oglądania się na telewizyjną ramówkę, obejrzeć interesujący nas program. Wciąż rośnie popularność telewizyjnych kanałów informacyjne, które nie mając klasycznej ramówki, dostarczają widzom ciągle nowych treści przez 24 godziny na dobę.
Czy to naprawdę jest szkodliwe?
Fakt spędzania zbyt dużej ilości wolnego czasu przed telewizorem może być niebezpieczny szczególnie dla dzieci i młodzieży. Wybieranie wypoczynku przed telewizorem wpływa na obniżenie ich aktywności fizycznej.
Uzależnienie od mediów jednego z domowników może być zagrożeniem dla jakości życia rodzinnego. Warto zastanowić się, jak używamy telewizora. Jeżeli:
• telewizor w domu jest stale włączony,
• życie rodzinne reguluje układ programów (np. „jemy obiad teraz, bo za chwilę jest mój serial”),
• jeden z domowników narzuca innym oglądanie takich, a nie innych programów,
• dochodzi do awantur, jeśli nie można włączyć telewizora,
• jeden z domowników ma „wyłączność” na dysponowanie pilotem od telewizora i często z nim zasypia,
to z pewnością niewłaściwy sposób używania telewizora może być źródłem poważnego problemu.
Podobnie jak w przypadku każdego innego uzależnienia osoby mające problem z uzależnieniem od mediów rzadko zdają sobie z niego sprawę. Uzależnienie od mediów, zaliczane do kategorii tzw. nowych uzależnień, to uzależnienie typu behawioralnego, czyli niezwiązane z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy silna potrzeba wykonywania jakiejś normalnej czynności (a więc także oglądania telewizji) przynosi nam wymierne szkody w innych dziedzinach życia. Warto uświadomić sobie, że z powodu zbyt dużej ilości czasu spędzanego przed telewizorem możemy np. zaniedbywać inne ważne obowiązki, pogarszać relacje rodzinne i unikać aktywności fizycznej.
 (na podst.: B. Woronowicz, Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia,
Media Rodzina – Parpamedia, Warszawa 2009)
Gdzie szukać pomocy?
W środowiskach lekarzy i terapeutów wciąż trwa dyskusja, czy uzależnienie od mediów rzeczywiście można nazwać uzależnieniem z prawdziwego zdarzenia. Jeśli jednak stwierdzisz, że zbyt duża ilość czasu spędzanego przed telewizorem powoduje straty – np. w jakości życia rodzinnego – zwróć się z prośbą o pomoc do specjalistów – swojego lekarza pierwszego kontaktu, psychologa bądź do najbliższej poradni terapii uzależnień. Znajdź najbliższą placówkę w Małopolsce, w której otrzymasz pomoc i świadczenia wykonywane w ramach ubezpieczenia Narodowego Funduszu Zdrowia
Dowiedz się więcej!
Guerreschi C., Nowe uzależnienia (wyd.2), Wyd. Salwator, Kraków 2010
Woronowicz B., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina – Parpamedia, Warszawa 2009
media

 

 

Powrót na stronę główną – Niezależni.info

 

Projekt Niezależni.info – kampania na temat radzenia sobie z uzależnieniami behawioralnymi współfinansowana jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Nasze strony: