Postaw na rodzinę! – profilaktyka, którą lubią samorządowcy

15 września 2016

PNR-na-strone

Aż 75% młodych ludzi w wieku 12–17 lat miało kontakt z alkoholem. Co gorsza, do picia dzieci często przyczyniają się dorośli! 1/3 nieletnich smak alkoholu poznała przy rodzicach! W dwóch przypadkach na trzy dzieci zdobywają alkohol z pomocą dorosłych! (CBOS). Eksperymenty z używkami w wielu przypadkach kończą się tragicznie.

Zdaniem psychologów i pedagogów nic nie chroni dzieci przed sięganiem po alkohol i narkotyki tak skutecznie, jak rodzina. Nieletni, którzy wynieśli z domu przekonanie, że nie wolno im pić alkoholu, są mniej skłonni do sięgania po używki.

W najnowszej edycji „Postaw na rodzinę!” apelujemy do rodziców, by nie oswajali dzieci z alkoholem. Przekonujemy, że dobra komunikacja w rodzinie i znajomość problemów dziecka skutecznie chronią je przed używkami. Apelujemy do uczniów, by nie próbowali dorównać kolegom, którzy mają już za sobą eksperymenty z alkoholem. Uczymy, jak ze sobą rozmawiać, i zachęcamy do ustalenia wspólnych reguł dotyczących używek.

Ta kampania sprawdza się w setkach gmin w całej Polsce!

Od lat razem z setkami samorządów w całej Polsce  realizujemy kampanię „Postaw na rodzinę!”. Promujemy
solidarność międzypokoleniową, pomagamy budować prawidłowe relacje między rodzicami  i dziećmi oraz zachęcamy do wspólnego spędzania czasu.

Jesteśmy przekonani, że kształtowanie odpowiednich postaw od najmłodszych lat to najlepsza i najskuteczniejsza profilaktyka! Dzieci, które wynoszą z domu właściwe wzorce, są znacznie mniej skłonne do sięgania po używki.

Podczas kilku edycji kampanii zaufała nam co druga gmina w kraju. Samorządowcy chwalą współpracę z Krakowską Akademią Profilaktyki, a imprezy pod hasłem „Postaw na rodzinę!” na stałe wpisały się w kalendarz dorocznych wydarzeń w wielu samorządach.

Samorządy cenią „Postaw na rodzinę!” za:

  • celny i zrozumiały przekaz, który trafia do mieszkańców,
  • promowanie ważnych wartości,
  • unikanie straszenia alkoholem na rzecz budowania właściwych postaw,
  • nakłady dostosowane do potrzeb nawet najmniejszych samorządów,
  • promowanie ich działalności profilaktycznej na stronie internetowej kampanii,
  • uniwersalność materiałów, które można wykorzystać m.in. w szkołach i podczas gminnych imprez,
  • unikanie niepotrzebnych gadżetów, które odwracają uwagę od przekazu kampanii.

Mały wysiłek, duża skuteczność!

Nie wprowadzamy skomplikowanych procedur i regulaminów. Kampania „Postaw na rodzinę!” jest przyjazna i prosta w realizacji. Łatwo dopasować ją do szkolnych programów i inicjatyw profilaktycznych. Przy pomocy materiałów skutecznie wspieramy doskonalenie umiejętności rodzicielskich. Promujemy pozytywny wizerunek rodziny wśród uczniów gimnazjów i podstawówek. To najskuteczniejsza profilaktyka, którą warto zaoferować mieszkańcom gminy!

Nauczyciele: ten projekt sprawdza się w szkołach!

Dystrybucją materiałów może zająć się szkoła. Nauczyciele od lat chwalą „Postaw na rodzinę!” za wartościowe przesłanie, prostotę przekazu i wizualną atrakcyjność. To kampania, która do niczego nie zmusza, nie stwarza sztywnych terminów i kłopotliwych wymogów. Przy pomocy materiałów inspiruje nauczycieli i uczniów do podjęcia rozmowy na ważne tematy.

Wspieranie rodzin ma sens!

Warto realizować działania profilaktyczne, które zyskują przychylność społeczności lokalnych, władz samorządowych, szkół i innych instytucji. Tak jest z kampanią „Postaw na rodzinę!”. Pomagając rodzinom lepiej się poznać, wpisujemy się we wspólną troskę wszystkich odpowiedzialnych ludzi: troskę o rodzinę i jakość wychowania najmłodszego pokolenia!