„Lekarzu, reaguj na przemoc!”

17 lipca 2016

Logo ReagujWspólny projekt Krakowskiej Akademii Profilaktyki i Instytutu Łukasiewicza zwyciężył w konkursie PARPA na opracowanie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich adresatami byli przedstawiciele ochrony zdrowia, którzy od 2010 r. są zobowiązani do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty” oraz wchodzą w skład grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

Jak dowiodły badania, lekarze niechętnie wywiązują się z tych zobowiązań, a także potrzebują lepszego przygotowania do kontaktu z osobami doznającymi przemocy. Celem działań prowadzonych pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!” była poprawa poziomu zaangażowania ochrony zdrowia w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Nasz projekt uzyskał poparcie prestiżowych partnerów –  Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

screenNa zlecenie PARPA przygotowaliśmy film instruktażowy obrazujący rozmowę lekarza z pacjentką doznającą przemocy. Opracowaliśmy także przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia „Lekarzu, reaguj na przemoc!”, który jest źródłem wiedzy na temat procedury „Niebieskie Karty” oraz psychologicznych i prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewodnik_okladka_002.indd

Autorami publikacji są dr Sylwia Kluczyńska, psycholog, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz mec. Grzegorz Wrona, konsultant prawny Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy i oraz Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Egzemplarze przewodnika trafiły do podmiotów świadczących usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

O naszych działaniach pod hasłem „Lekarzu, reaguj na przemoc!” informowały najważniejsze media w Polsce (m.in. TVP, Polskie Radio, Polska Agencja Prasowa, Onet.pl), a także pisma i portale medyczne. Przy realizacji projektu współpracowaliśmy z wybitnymi przedstawicielami środowiska lekarskiego, a także psychologami zaangażowanymi w pomoc osobom doznającym przemocy. Więcej informacji o naszych działaniach na www.lekarzureagujnaprzemoc.pl.