Reaguj na przemoc! – nowa kampania dla zespołów interdyscyplinarnych, OPS-ów i GKRPA

3 grudnia 2013

asd

Przedstawiamy jedyną w Polsce kampanię profilaktyczną, która mówi o najmłodszych świadkach przemocy. Badacze są zgodni: obserwowanie scen bicia, słuchanie wyzwisk i przekleństw w dzieciństwie negatywnie wpływa na dalsze życie człowieka. Mali świadkowie przemocy w przyszłości sami mogą krzywdzić własne rodziny lub wikłać się w toksyczne relacje. Reagowanie na przemoc w społecznościach lokalnych jest kluczowe, by zapewnić młodemu pokoleniu odpowiednie warunki do rozwoju. Właśnie o tym jest nasza kampania!

Eksperci alarmują: w Polsce dzieci są świadkami przemocy znacznie częściej niż w innych krajach Europy! Według danych prof. Barbary Gruszczyńskiej z Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego dzieje się tak aż w 60 proc. zdarzeń. To znacznie więcej niż np. w Danii (20 proc.) czy Czechach (44 proc.).

Krakowska Akademia Profilaktyki od wielu lat dostarcza samorządom w całej Polsce profesjonalne materiały profilaktyczne. W nowej odsłonie kampanii „Reaguj na przemoc!” jeszcze lepiej realizujemy Twoje oczekiwania. Dzięki współpracy z samorządowcami przygotowaliśmy materiały w nakładach, które najlepiej odpowiadają ich potrzebom. W podstawowym pakiecie proponujemy 300 egzemplarzy każdej ulotki i 30 egzemplarzy każdego plakatu – w sam raz, by efektywnie wykorzystać materiały w gminie.

Ulotka „Nie zgadzaj się na przemoc!”

Ulotka A5 B 01 copy Ulotka A5 B 03 copy Ulotka A5 B 02 copy

„Pamiętaj, że przemoc w rodzinie dotyka nie tylko Ciebie, ale i Twoje dzieci. Słuchanie wyzwisk, obserwowanie bicia i szarpania, patrzenie na Twój ból i upokorzenie wpływają destrukcyjnie na ich psychikę”. Ulotka adresowana jest do osób doznających przemocy. W materiale mówimy o tym, jakie skutki ma obserwowanie scen przemocy dla dzieci w różnym wieku. Informujemy o procedurze „Niebieskie Karty” i zespole  interdyscyplinarnym. Pokazujemy drogi wyjścia z przemocy, w tym możliwość uzyskania bezpłatnej porady i badania lekarskiego oraz rozwiązania, które może zastosować sąd.

Ulotka „Chroń swoje dzieci przed przemocą!”

Ulotka A5 A 01 copy Ulotka A5 A 02 copy Ulotka A5 A 03 copy

To materiał, w którym wyjaśniamy, jak obserwowanie scen przemocy wpływa na psychikę i dalsze życie dzieci. W ulotce, która adresowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, pada wyraźne stwierdzenie: „Przemoc wobec Ciebie to przemoc wobec Twojego dziecka!”. Pokazujemy, jak istotne jest przerwanie błędnego koła przemocy. „Dziecko wzoruje się na swoich rodzicach. Gdy widzi, że dorośli rozwiązują problemy z użyciem siły, zaczyna wierzyć, że to jedyna droga”. Przekonujemy, że warto zwrócić się o pomoc do profesjonalistów z zespołu interdyscyplinarnego.

 Ulotka „Nie ucz swojego dziecka przemocy!”

Ulotka A5 C 01 copy Ulotka A5 C 02 copy Ulotka A5 C 03 copy

Tę ulotkę adresujemy do sprawców przemocy w rodzinie. Uświadamiamy im, jaki wpływ ma obserwowanie przemocy na życie dzieci. Apelujemy, by oszczędzili im strasznego losu. „Dziecko, które jest świadkiem przemocy, cierpi przez całe życie. Synowie, którzy byli świadkami przemocy w rodzinie, częściej stosują przemoc wobec własnych żon. Córki często wiążą się z mężczyznami, którzy źle je traktują”. Ostrzegamy przed prawnymi konsekwencjami stosowania przemocy, wzywamy do jej zaprzestania. Proponujemy kontakt z zespołem interdyscyplinarnym w celu poszukania drogi wyjścia.

 Ulotka „Nie odwracaj wzroku!”

Ulotka A5 D 01 copy Ulotka A5 D 02 copy Ulotka A5 D 03 copy

„Tuż obok Ciebie może rozgrywać się wielki dramat. Jeśli nie reagujesz na przemoc, pokazujesz krzywdzonym, że są skazani na życie w niebezpieczeństwie i strachu”. W ulotce adresowanej do świadków przemocy apelujemy do ich wrażliwości na krzywdę dzieci. Pokazujemy, po czym poznać, że dziecko może cierpieć z powodu przemocy w domu. Materiał zachęca do podjęcia konkretnych kroków. „Miej odwagę pomóc krzywdzonym! Jeśli w Twoim otoczeniu jest rodzina z problemem przemocy, reaguj!”. Ulotka promuje Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

 Ulotka „Pamiętaj!”

Ulotka DL C 01 copy Ulotka DL C 02 copy

To materiał adresowany do osób doznających przemocy. W prostych słowach wyjaśnia dramat przeżywany przez małych świadków przemocy. Ulotka wzywa do przerwania biernej postawy i podjęcia konkretnego działania. „Obserwowanie scen przemocy z udziałem rodziców pozostawia bolesny ślad w psychice dziecka. Ono cierpi razem z Tobą! Możesz naprawić krzywdę wyrządzoną Twoim dzieciom – zapewnić im bezpieczeństwo, otoczyć je troską i miłością. Tylko wówczas dasz im szansę na prawidłowy rozwój i odbudowanie poczucia własnej wartości. Poproś o pomoc profesjonalistów z  zespołu interdyscyplinarnego. O szczegóły zapytaj w urzędzie miasta lub gminy”.

 Ulotka „Nie bądź obojętny!”

Ulotka DL D 01 copy Ulotka DL D 02 copy

Ta ulotka zwraca się z apelem do świadków przemocy w rodzinie: „Pomóż dzieciom, dla których obserwowanie scen przemocy to smutna codzienność!”. Pokazujemy, że dramat krzywdzonych dzieci nie kończy się wraz z opuszczeniem domu rodzinnego. Dla małych świadków przemocy dzieciństwo staje się piętnem, którego nigdy nie będą mogły wymazać. „Dzieci narażone na obserwowanie bicia oraz słuchanie awantur i wyzwisk cierpią przez całe życie. W przyszłości same mogą stosować przemoc i mieć poważne problemy z prawem. Możesz powstrzymać to błędne koło”. W ulotce na koniec zachęcamy do nawiązania kontaktu z zespołem interdyscyplinarnym.

 Ulotka „Przemoc rodzi przemoc!”

Ulotka DL B 01 copy Ulotka DL B 02 copy Ulotka DL B 03 copy

„Brak ran i siniaków na ciele wcale nie oznacza, że wszystko jest w porządku”. Ulotka jest adresowana do świadków przemocy w rodzinie. W materiale przekonujemy, jak wielkim nieszczęściem dla dziecka jest bycie świadkiem przemocy we własnym domu. „Badania wskazują, że większość sprawców przemocy doświadczyła w dzieciństwie agresji psychicznej i fizycznej. Możesz zapobiec krzywdzie dzieci i uchronić je przed powtórzeniem błędów rodziców”. Ulotka informuje o działalności zespołu interdyscyplinarnego i zachęca do szukania pomocy u profesjonalistów.

 Ulotka „Mali świadkowie przemocy”

Ulotka DL A 01 copy Ulotka DL A 02 copy Ulotka DL A 03 copy

Tę ulotkę przygotowaliśmy z myślą o osobach doznających przemocy, które wychowują małe dzieci. Zwracamy w niej uwagę na to, że obserwowanie scen bicia, słuchanie krzyków i wyzwisk, ma destrukcyjny wpływ na dzieci. „Niemowlęta źle sypiają i zaczynają mieć problemy ze zdrowiem. Kilkulatki stają się bojaźliwe i drażliwe, jąkają się i skarżą na bóle brzucha. Dzieci, które w pierwszych trzech latach życia były świadkami przemocy w rodzinie, po upływie kilku lat stają się agresywne”. Materiał zachęca do skorzystania z Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Plakat „Jej cierpienie to także Twoja sprawa!”

Plakat 01 copy

„Ten plakat adresowany jest do świadków przemocy w rodzinie. Apelujemy w nim o wrażliwość na dramat krzywdzonych i o podjęcie konkretnych działań. „Sprawcy przemocy krzywdzą nie tylko swoje bezpośrednie ofiary. Cierpią także mali świadkowie. Jeśli znasz dziecko, które wydaje się ciągle przygnębione, ma bóle brzucha i napady złości, ucieka z domu – być może cierpi z powodu przemocy w rodzinie. Okaż mu wsparcie! O szczegóły zapytaj policję lub osoby, które odpowiadają w urzędzie miasta bądź gminy za przeciwdziałanie przemocy”.

Plakat „Doznajesz przemocy? Chroń siebie i dzieci!”

Plakat 02 copy

Ten plakat powinien trafić do miejsc, w których mogą pojawiać się osoby doznające przemocy, np. do Ośrodków Pomocy Społecznej, punktów konsultacyjnych, Urzędu Gminy lub Miasta, przychodni czy posterunku policji. Na plakacie piszemy: „Nie musisz godzić się na bicie, wyzwiska i upokorzenie. Pamiętaj, że na Twoje cierpienie patrzą dzieci. Badania dowiodły, że osoby narażone w dzieciństwie na przemoc w przyszłości same mogą wejść na drogę przestępstwa. Oszczędź swoim dzieciom takiego losu!”.

 

Cena podstawowego pakietu „Reaguj na przemoc!” to 2000 PLN + VAT (23%). Istnieje możliwość zakupu wielokrotności pakietu lub jego połowy. Materiały mogą być sfinansowane ze środków uzyskiwanych w ramach Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Samorząd lokalny realizuje w ten sposób zadanie z art. 4 ust. 1, pkt 2.

Wszystkie zgłoszenia można nadsyłać faksem na numer 12 635 19 19. Dodatkowych informacji udzielamy telefonicznie – 12 635 20 20 – oraz mailowo: info@akademiaprofilaktyki.pl. Zapraszamy na naszą stronę: www.akademiaprofilaktyki.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

zamowienia list-w-sprawie OFERTA-pakietu