Piekary Śląskie (woj. śląskie): szkoły poprosiły o wzięcie udziału w „Postaw na rodzinę!”

2 marca 2015

Przystąpiliśmy do kampanii ze względu na szkoły. To one poprosiły, aby zaangażować się w „Postaw na rodzinę!” – mówi Jadwiga Musialik, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ulotki i plakaty kampanii trafiły do szkolnych pedagogów prowadzących zajęcia profilaktyczne. W każdej ze szkół, które wzięły udział w „Postaw na rodzinę!” odbyły się festyny, których uczestnicy również otrzymali materiały przygotowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki.