Łeba (woj. pomorskie): bardzo wysoki poziom materiałów „Postaw na rodzinę!”

29 października 2015

Materiały kampanii „Postaw na rodzinę!” są na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym – mówi Patrycja Glubiak, sekretarz Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Większość ulotek przekazaliśmy do szkół podstawowych i gimnazjów – dodaje. Towarzyszyły one rodzinnym imprezom szkolnym i przedstawieniom. 

Ulotki przekazano także rodzicom podczas wywiadówek oraz udostępniano je mieszkańcom Łeby podczas letnich imprez plenerowych, w  czasie których promowano wartości rodzinne.