Krzykosy (woj. wielkopolskie): edukujemy mieszkańców z „Postaw na rodzinę!”

29 września 2014

Ulotki kampanii „Postaw na rodzinę!” są treściwe. Zawierają dużo istotnych informacji – mówi Katarzyna Kasperska, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Krzykosach.

Gmina włączyła się w kampanię po raz pierwszy. W ramach „Postaw na rodzinę!” w świetlicy odbyła się pogadanka profilaktyczna dla rodziców. Kolejną dobrą okazją do przekazania materiałów mieszkańcom był rodzinny rajd rowerowy połączony z festynem, w którym udział wzięło ok. 170 osób.