Kraśnik (woj. lubelskie): mimo pandemii realizujemy kampanię „Postaw na rodzinę!”

1 lutego 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r. przystąpił do kampanii Krakowskiej Akademii Profilaktyki „Postaw na rodzinę!”.

– Zaprosiliśmy placówki oświatowe w naszym mieście do wzięcia udziału w kampanii promującej wartości rodzinne. Cieszy nas fakt, że mimo trudnego czasu pandemii kraśnickie szkoły podjęły się realizacji – informują organizatorzy. Odbyły się konkursy plastyczne, spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami. Uczestnicy otrzymali materiały kampanii. Ważne treści przekazywano zarówno w placówkach, jak i drogą elektroniczną.