Kowala (woj. mazowieckie): cztery lata w „Postaw na rodzinę!”

24 sierpnia 2015

Gmina Kowala już po raz czwarty włączyła się w kampanię „Postaw na rodzinę!” – informuje Marzena Zawadzka Hernik, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali. Tym razem realizacja kampanii przebiegała pod hasłem „Poznajmy się lepiej!”. Szyld kampanii pojawił się na plakatach rozmieszczonych w placówkach oświatowych, świetlicy, bibliotece, Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy.

Pierwszym działaniem profilaktycznym w szkołach podstawowych były wywiadówki z rodzicami uczniów szkół podstawowych z udziałem pedagoga, Izabeli Kolanowskiej. Wywiadówki miały na celu zwrócenie uwagi rodziców, by starali się poznawać potrzeby i zainteresowania własnych dzieci, by wspólnie spędzali czas. Pozwoli to ustrzec młode pokolenie przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. Podczas spotkań rozdawano ulotki „Ustalmy zasady. Spiszmy rodzinną umowę” oraz „Jak rozmawiać z dzieckiem”.

Kolejne działanie to warsztaty z uczniami klas czwartych i piątych szkół podstawowych. Ich celem było nabycie przez dzieci wiedzy na temat uzależnień. Podczas zajęć uczniowie poznali ich rodzaje, mechanizmy, fazy i konsekwencje. Mieli możliwość swobodnej wypowiedzi na temat tego, jakie skutki pociąga za sobą uzależnienie zarówno dla osoby chorej, jak i dla jej bliskich. Posługując się przykładami z życia codziennego, prowadząca w ciekawy sposób przedstawiła młodzieży, co się dzieje z człowiekiem nadużywającym substancji psychoaktywnych, jak łatwo można stracić kontrolę nad własnym życiem. Jednocześnie zwróciła uwagę na najważniejsze wartości: zdrowie i miłość. W czasie warsztatów uczniowie brali udział w ćwiczeniach praktycznych obrazujących, jak trudno wyrwać się z sideł uzależnienia. Podczas warsztatów rozdawano ulotki opracowane w ramach kampanii „Postaw na rodzinę!”: „Ustalmy zasady. Spiszmy rodzinną umowę” oraz grę: „Rodzinne domino”.

Kolejnym elementem kampanii w gminie Kowala były warsztaty pod nazwą: „Wielki Słoń” prowadzone w zerówkach przez specjalistów z Fundacji Mederi – Pomóżmy Dzieciom z Warszawy. Celem warsztatów było m.in. kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, i zapobieganie zachowaniom ryzykownym. Dzieci dowiedziały, jak radzić sobie w sytuacji gdy czują lęk lub złość. Ćwiczenia obejmowały również elementy treningu zastępowania agresji dostosowane do wieku. Po zakończeniu cyklu spotkań każde dziecko otrzymało certyfikat.

Podczas zajęć seminaryjno-wykładowych dla kadry pedagogicznej doskonalono umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka związanych z rozwojem dziecka. Mówiono o tym, jak zapobiegać, rozpoznawać i interweniować w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dzieckiem krzywdzonym.

W ramach kampanii „Postaw na rodzinę!” zorganizowano także konferencję pod nazwą „Bądź kochany w rodzinie i bezpieczny w domu”. Głównym tematem była przemoc w rodzinie. W konferencji wzięło udział ponad 120 osób: przedstawiciele Urzędu Gminy, pracownicy socjalni, kuratorzy, radni gminy Kowala, sołtysi, pedagodzy, nauczyciele, wolontariusze, Babski Club oraz mieszkańcy gminy. Wśród gości były osoby od lat działające na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i zasłużone w tym obszarze. Wykłady wygłosili Luis Alarcon Arias prezes Stowarzyszenia „Niebieska Linia”, dr n. med. Wiesław Czernikiewicz, lek. med. Sławomir Jakima, dr Remigiusz Kijak oraz sędzia Dorota Tarka. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne oraz certyfikat potwierdzający udział.

Kampanię „Postaw na rodzinę!” promowano również podczas czwartego Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego w Maliszowie z udziałem dzieci, młodzieży, rodziców i dziadków. Na trasę rajdu wyruszyło 3 grupy cyklistów. Każdy team miała swojego lidera. Nad ich bezpieczeństwem czuwała policja i strażacy. Najmłodsza uczestniczka rajdu miała 5 lat, a najstarszy cyklista – 72. Na mecie 12-kilometrowej trasy na cyklistów czekała „Karawana” czyli Wędrujący Festiwal Sztuki i Animacji z bogatą ofertą artystyczną dla całej rodziny.

Kiedy uczestnicy rajdu odpoczywali, do występu na scenie przygotowywał się Teatr Bajlandia ze spektaklem dla najmłodszych „Awanturka z leśnego podwórka”. W międzyczasie wolontariusze z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza przygotowywali rodzinne animacje. Udział w nich był bezpłatny.

– Szeroki wachlarz różnego rodzaju zabaw, gier czy zajęć manualnych sprawił, że zarówno dorośli jak i dzieci znaleźli coś dla siebie – podkreśla Marzena Zawadzka Hernik. – Do wzięcia udziału w przygotowywaniu scenek dramowych, strojów, scenografii, a następnie prezentacji na scenie nie trzeba było nikogo namawiać.

Realizatorzy kampanii już teraz zapowiadają kolejne wydarzenia pod szyldem „Postaw na rodzinę!”: festyny, dożynki, warsztaty i wywiadówki profilaktyczne.