Gminna Komisja.pl – szkolenie prosto do domu. Zdumiewająco wygodne!

3 grudnia 2013


Przygotowaliśmy propozycję, dzięki której przeszkolenie Gminnej Komisji jest proste jak nigdy dotąd! Proponujemy szkolenie w formie podręcznika oraz płyty CD.Gmina, która zamówi szkolenie , w ciągu trzech dni otrzyma pocztą potrzebne materiały. Członkowie Gminnej Komisji sami decydują, kiedy przeczytać podręcznik. W wolnym czasie mogą zapoznać się z kolejnymi wykładami i wysłuchać audycji, w których ekspert tłumaczy najważniejsze kwestie z wykładów.  Każdemu, kto zostanie zgłoszony, wystawiamy  zaświadczenie o uczestnictwie .

Oto najważniejsze zalety szkolenia prosto do domu:

Gminna Komisja uczy się, gdy jej członkowie mają czas

Gmina, która zamówi szkolenie prosto do domu, otrzymuje w ciągu trzech dni potrzebne materiały. Członkowie Gminnej Komisji sami decydują, kiedy przeczytać podręcznik dla uczestników. W wolnym czasie mogą zapoznać się z kolejnymi wykładami i wysłuchać audycji, w których ekspert tłumaczy najważniejsze zagadnienia z wykładów. Każdy, kto zapozna się z materiałami szkolenia, otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie.

Proste, czytelne zasady i gwarancja jakości

Szkolenie prosto do domu zostało przygotowane przez Katarzynę Łukowską, eksperta ds. lokalnej polityki wobec alkoholu. Wywiady z autorką przeprowadził prezes KAP, red. Maciej Zdziarski. Dzięki pomysłowemu rozwiązaniu zawsze można odświeżyć wiedzę zdobytą w ramach szkolenia!

Wiedza ze szkolenia wciąż jest dostępna – członkowie Gminnej Komisji mogą wracać do lektury materiałów edukacyjnych i słuchać płyty CD, którą otrzymują wszyscy uczestnicy projektu. Szkolenie dla Gminnych Komisji jeszcze nigdy nie było tak przystępne.

 

Gminna Komisja lepiej działa dzięki wspólnie zdobytej wiedzy

Aby Gminna Komisja dobrze realizowała ustawowe obowiązki, jej członkowie powinni kierować się spójnymi informacjami. Udział w szkoleniu prosto do domu pozwala przekazać wszystkim członkom Gminnej Komisji ten sam zasób podstawowych informacji. Współpraca staje się o wiele prostsza i od razu przynosi lepsze rezultaty dla społeczności.

 

W skład zestawu szkolenie prosto do domu Gminna Komisja.pl wchodzą:

• Podręcznik dla uczestników szkolenia (5 sztuk)

  

• Audycje dla uczestników szkolenia (5 sztuk)

  

• Zeszyt ćwiczeń dla uczestników szkolenia (5 sztuk)

  

• Zaświadczenie dla uczestników szkolenia (5 sztuk)

 

Podstawowe zagadnienia przekazane w prosty sposób

W przystępny, zrozumiały sposób przedstawiamy dziewięć wykładów, dzięki którym uczestnicy szkolenia zapoznają się z podstawową wiedzą, niezbędną do zasiadania w Gminnej Komisji. Podejmujemy najistotniejsze sprawy z punktu widzenia ustawowych zadań:

Uzależnienie od alkoholu
POSŁUCHAJ FRAGMENTU AUDYCJI

Kto to jest alkoholik? Po czym poznać, że ktoś jest alkoholikiem? Co to takiego alkoholizm? Kto i w jaki sposób diagnozuje uzależnienie? Obowiązki samorządu w ramach zadania „Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu”.

Picie ryzykowne i szkodliwe
POSŁUCHAJ FRAGMENTU AUDYCJI

Podstawowe informacje na temat picia ryzykownego i szkodliwego. Wzory picia i sygnały ostrzegawcze. Test AUDIT rekomendowany jako skuteczne narzędzie rozpoznawania problemów związanych z alkoholem.

Uzależnienie od alkoholu
POSŁUCHAJ FRAGMENTU AUDYCJI

Uzależnienie – problem całej rodziny. Fazy przystosowania do życia w rodzinie z problemem alkoholowym. Współuzależnienie. Rola Gminnej Komisji w pracy z rodzinami.

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym
POSŁUCHAJ FRAGMENTU AUDYCJI

Charakterystyka dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Działania podejmowane przez Gminną Komisję, świetlice socjoterapeutyczne i opiekuńczo-wychowawcze.

Przemoc w rodzinie
POSŁUCHAJ FRAGMENTU AUDYCJI

Definicja przemocy i jej rodzaje. Przemoc a alkohol. Jak rozmawiać z osobami doświadczającymi przemocy. Zespoły interdyscyplinarne i Niebieska Karta. Zadania Gminnej Komisji w przeciwdziałaniu przemocy.

Profilaktyka używania alkoholu przez młodzież
POSŁUCHAJ FRAGMENTU AUDYCJI

Profilaktyka uniwersalna, selektywna i wskazująca. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące. Najważniejsze strategie profilaktyczne ze wskazaniem strategii o naukowo udowodnionej skuteczności. Metodologia konstruowania programów profilaktycznych.

Podstawy prawne lokalnej polityki wobec alkoholu
POSŁUCHAJ FRAGMENTU AUDYCJI

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych. Perspektywa zdrowia publicznego. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Kompetencje Gminnej Komisji i rady gminy. Polityka ograniczania dostępności alkoholu.

Konstrukcja gminnego programu
POSŁUCHAJ FRAGMENTU AUDYCJI

Praktyczne wskazówki do budowania gminnych programów. Diagnoza problemów lokalnych. Źródła pozyskania danych do diagnozy. Cele i zadania gminnego programu. Jak zaplanować działania i wyznaczyć wskaźniki ich realizacji? Dostosowywanie działań do zasobów lokalnych w gminie.

Błędy i uchybienia
POSŁUCHAJ FRAGMENTU AUDYCJI

Jak unikać błędów w gminnych programach? Przykłady błędnych zapisów, rozstrzygnięcia nadzorcze i wskazówki, dzięki którym łatwo wyeliminować uchybienia.

 

Wszystkim chętnym proponujemy dobrowolny sprawdzian wiedzy – zeszyt ćwiczeń przygotowany przez Katarzynę Łukowską.

Jeśli chcesz, wypełnij zeszyt ćwiczeń i wyślij go pocztą do Krakowskiej Akademii Profilaktyki. W ciągu kilku dni otrzymasz poprawione zadania. Jeśli Twój wynik będzie satysfakcjonujący – dostaniesz coś jeszcze!

Certyfikat potwierdzający wiedzę zdobytą w ramach szkolenia Gminna Komisja.pl

 

Jedna decyzja: szkolenie dla całej Gminnej Komisji

Cena szkolenia, dla 5 osób wskazanych przez gminę, to 1000 PLN + VAT. Nie prowadzimy sprzedaży mniejszych zestawów. Istnieje możliwość zgłoszenia dodatkowych uczestników. Cena udziału każdej kolejnej osoby to 200 PLN + VAT. Dla każdej dodatkowej osoby dołączamy zestaw: podręcznik dla uczestnika szkolenia, audycje, zeszyt ćwiczeń i zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Wystawiamy fakturę na kwotę 1000 PLN + 200 PLN + VAT za każdą dodatkową (szóstą, siódmą, ósmą…) osobę.

Kupując szkolenie prosto do domu Gminna Komisja.pl samorząd realizuje zadanie zapisane w art. 41 ust. 4 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


Wystarczy nadesłać formularz zgłoszenia pod numer faksu 12 635 19 19. Materiały szkoleniowe wraz z fakturą trafią do Państwa gminy w ciągu zaledwie trzech dni od wysłania formularza.

Przyjmujemy także zgłoszenia pocztą: Krakowska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków.

Zapomnij o stracie czasu na niepotrzebne, męczące wyjazdy. Dzięki Krakowskiej Akademii Profilaktyki możesz wziąć udział w szkoleniu bez zbędnych kosztów podróży, noclegów i sal wykładowych!