Banie (woj. zachodniopomorskie): kontynuujemy „Postaw na rodzinę!” i rozszerzamy współpracę z KAP

7 stycznia 2014

– W tym roku po raz kolejny przystępujemy do „Postaw na rodzinę!”, a także rozpoczynamy realizację nowego projektu – „Reaguj na przemoc!” – poinformowała Elżbieta Rozpondek, kierownik GOPS w Baniach. Samorząd jest aktywnym uczestnikiem ogólnopolskiej kampanii KAP od 2011 roku.

W poprzednich latach materiały „Postaw na rodzinę!” były rozpowszechniane przede wszystkim w szkołach. W realizację kampanii angażowały się także świetlice wiejskie. Ulotki i broszury zostały przekazane m.in. do dyspozycji sołtysów.