Zabierzów (woj. małopolskie): w domu nie musi być nudno – „Postaw na rodzinę!”

18 lutego 2021

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie zaprosiła rodziny z terenu gminy do udziału w konkursie  „W domu nie musi być nudno – postaw na rodzinę”. Patronat nad wydarzeniem objęła Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtan.

Celem konkursu było m.in. rozwijanie kreatywności, wrażliwości, wyobraźni plastycznej, wzmacnianie więzi rodzinnych przy wspólnej pracy, rozwijanie wrażliwości estetycznej, talentu i wyobraźni dziecka oraz zachęcenie do czynnego spędzania czasu wolnego. Uczestnicy mogli zgłaszać się w różnych kategoriach, np. bałwan ze śniegu, reportaż filmowy czy „Mam talent”.

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże i sprawiło nam miłą niespodziankę. Nadesłane prace były bardzo różnorodne i ciekawe. Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone uczestnikom przez panią Elżbietę Burtan oraz członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie w dniu 3 marca 2021 roku w sali obrad Urzędu Gminy Zabierzów Rynek 1 – informują organizatorzy.