Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie): zawsze jesteśmy zadowoleni z „Postaw na rodzinę!”

1 października 2014

Za każdym razem jesteśmy zadowoleni z materiałów kampanii „Postaw na rodzinę!”. Przystąpiliśmy do niej już po raz piąty i zapewne nie ostatni – mówi Piotr Bielicki, koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włocławku.

Materiały kampanii trafiły do szkół podstawowych oraz gimnazjów. Placówki oświatowe organizowały zajęcia profilaktyczne dla dzieci i rodziców. Część ulotek i plakatów przekazano świetlicom środowiskowym oraz placówkom opieki zdrowotnej. Dobrą okazją do przekazania materiałów były miejskie festyny.