Wierzbica (woj. mazowieckie): kampania jest dla nas inspiracją

7 października 2014

Materiały kampanii są inspirujące. Staramy się przy ich pomocy zorganizować różne przedsięwzięcia wzmacniające więzi rodzinne – mówi Edyta Sodel, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbicy.

Wierzbica już po raz trzeci włączyła się w kampanię Krakowskiej Akademii Profilaktyki. W ramach tegorocznej edycji w szkołach odbyły się profilaktyczne warsztaty dla dzieci i rodziców. Zorganizowano rodzinne festyny i zabawy z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz Dni Rodziny.