Skołyszyn (woj. podkarpackie): „Postaw na rodzinę!” gwarantuje sukces działań profilaktycznych

11 grudnia 2014

Brak problemów w rodzinie sprawia, że młodzież stroni od alkoholu i używek – twierdzi Krzysztof Słowik, pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w Skołyszynie.

W ramach kampanii „Postaw na rodzinę!” zorganizowano wyjazd do kina dla uczniów gminnych szkół oraz warsztaty profilaktyczne. Materiały przygotowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki rozdawano w gimnazjach i podstawówkach oraz w gminnym ośrodku kultury. – Prowadzone przez nas badania wskazują, że problem z alkoholem wśród młodzieży jest w Skołyszynie mniejszy niż w innych gminach. To oznacza, że nasze działania przynoszą rezultaty – mówi pan Słowik.