Rzewnie (woj. mazowieckie): wprowadziliśmy „Postaw na rodzinę!” na stałe w kalendarz wydarzeń

24 lipca 2019

Gminne Centrum Kultury w Rzewniu we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową  im. Armii Krajowej w Rzewniu przeprowadziło akcję profilaktyczno-edukacyjną „ Postaw na rodzinę!” oraz  „Jestem wolny od używek”  we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

kampania--Rzewnie-2019-fot-2

kampania--Rzewnie-2019-fot-5– Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny „W rodzinie się kochamy i razem czas spędzamy” promujący więzi rodzinne i wspólne aktywne spędzanie czasu. W ramach  kampanii rozdaliśmy uczniom oraz rodzicom ulotki kampanii „Postaw na rodzinę!” – informują organizatorzy. – Zadbaliśmy o  animacje artystyczno-ruchowe, warsztaty rękodzielnicze (decoupage, praca na krosnach) i wiele innych atrakcji rozbudzających kreatywność i integrujących środowisko młodzieżowe – dodają.

Dzięki działaniom zrealizowano cele opracowane wspólne z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

  • – Promowanie zdrowego stylu życia w środowisku młodzieżowym, bez substancji chemicznych.
  • – Dostarczanie rzetelnych informacji o zagrożeniach związanych z używkami  oraz o sposobach zapobiegania uzależnieniom.
  • – Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz patologiom społecznym.
  • – Kształtowanie prozdrowotnych i prospołecznych postaw wśród młodzieży.
  • – Uwrażliwianie młodych ludzi na kłopoty innych, kształtowanie umiejętności udzielania pomocy w sytuacjach problemowych.
  • – Rozbudzanie pasji artystycznych, rękodzielniczych i sportowych.

kampania--Rzewnie-2019-fot-4

– Wprowadziliśmy na stałe w kalendarz wydarzeń kampanię profilaktyczno-edukacyjną. Naszym celem jest pomaganie młodym ludziom w rozwijaniu ich pragnień, marzeń, aspiracji i ideałów. Dzieci i młodzież nie będą sięgać po napoje alkoholowe, gdy pomożemy im zafascynować się światem dobra i piękna – przekonują organizatorzy.

kampania--Rzewnie-2019-fot-3