Nowe Miasto (woj. mazowieckie): „Postaw na rodzinę!” się u nas przyjęła!

29 stycznia 2014

– Przystępujemy po raz kolejny do „Postaw na rodzinę!”. Tak kampania się u nas przyjęła! – cieszy się Elżbieta Zalewska, sekretarz gminy Nowe Miasto, przewodnicząca gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Samorząd uczestniczy w „Postaw na rodzinę!” nieprzerwanie od 2011 roku. Dotychczas realizował także dwa inne projekty KAP – „Prawda o alkoholu” oraz „Reaguj na przemoc!”.

Realizacją kampanii w Nowym Mieście zajmuje się gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. W działaniach uczestniczy wiele jednostek: przedszkole, szkoły podstawowe, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum, gminny ośrodek kultury i biblioteka, gminny ośrodek pomocy społecznej, a także urząd gminy. Mieszkańcy gminy spotykają się z kampanią „Postaw na rodzinę!” podczas lokalnych festynów, spotkań, prelekcji oraz szkolnych wywiadówek.