Kowale Oleckie (woj. warmińsko-mazurskie): szkoły aktywnie włączają się w kampanię

9 października 2014

Kampania stanowi dużą pomoc dla nauczycieli przy organizacji lekcji wychowawczych – mówi Teresa Kołodzińska, członek Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowalach Oleckich.

W kampanię angażują się przede wszystkim szkoły. Placówki oświatowe organizują m.in. festyny pod hasłem „Postaw na rodzinę!”. W szkołach odbywają się również pogadanki profilaktyczne o tematyce rodzinnej.