Dęblin (woj. lubelskie): duże zainteresowanie konkursem „Postaw na rodzinę!”

2 lipca 2018

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie podsumowano konkurs, w którym wzięło udział 23 uczestników z klas gimnazjalnych, licealnych i ze szkoły podstawowej. – Naszym celem było promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych, pogłębienie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka oraz kształtowanie i rozwijanie fantazji, kreatywności, wyobraźni plastycznej i literackiej młodzieży – informuje Danuta Krajewska, pedagog szkolny.

Deblin_2

Jak podkreśla pani pedagog, dzięki współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz życzliwości pani burmistrz Dęblina możliwe było nagrodzenie wszystkich uczestników konkursu i tym samym docenienie wkładu pracy każdego ucznia biorącego udział w konkursie.

Deblin_3

Jury w składzie: Danuta Krajewska, Leonarda Jarząb, Kinga Jakubik i Monika Busz oceniło prace wykonane przez uczniów, biorąc pod uwagę szczególnie oryginalny pomysł i estetykę wykonania pracy. Poziom prac był bardzo wyrównany. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe, drobne upominki oraz dyplomy z podziękowaniem za udział w konkursie. Po wręczeniu nagród uczniowie i nauczyciele mieli możliwość skorzystania z poczęstunku przygotowanego przez organizatorów konkursu oraz wysłuchania opowiadania autorstwa Jana Pawłaska, ucznia klasy 1ab liceum, zdobywcy I nagrody w kategorii praca literacka.

Deblin_1

– Wystawa nagrodzonych prac wzbudziła zainteresowanie uczniów i nauczycieli – cieszą się organizatorzy konkursu „Postaw na rodzinę!”.