Boleszkowice (woj. zachodniopomorskie): mamy zaufanie do „Postaw na rodzinę!”

21 listopada 2014

Po raz kolejny włączyliśmy się w kampanię „Postaw na rodzinę!”, gdyż jej materiały są starannie przygotowane i chwalone przez odbiorców – mówi Monika Łazorczyk, przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boleszkowicach.

W sołectwach na terenie gminy Boleszkowice odbyły się rodzinne festyny, a materiały Krakowskiej Akademii Profilaktyki przekazano do wiejskich świetlic. Plakaty i ulotki trafiły również do szkół, gdzie dla rodziców i uczniów zorganizowano spotkania profilaktyczne.