Kampania dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie na zlecenie MRPiPS

05-02 ulotka nauczyciel-11Krakowska Akademia Profilaktyki i Instytut Łukasiewicza na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowały serię materiałów poświęconych przemocy w rodzinie. Kampania była organizowana przy współpracy z Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej na czele z dyrektor Krystyną Wyrwicką. Departament Pomocy i Integracji Społecznej odpowiada za określanie kierunków pomocy społecznej i przygotowywanie standardów w tej sferze oraz monitorowanie wdrażanych rozwiązań.

Projekt Instytutu Łukasiewicza i Krakowskiej Akademii Profilaktyki został podjęty w ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Celem kampanii było przede wszystkim zwiększenie wiedzy na temat dostępnych sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i uwrażliwienie społeczeństwa na to zjawisko.

Materiały opracowane przez KAP służą przełamaniu stereotypów związanych z przeświadczeniem, że problem przemocy jest prywatną sprawą oraz informują o dostępnych formach pomocy dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie. Kampania była adresowana do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem osób doznających przemocy i świadków przemocy w rodzinie, a także sprawców przemocy oraz pracowników zawodowo zajmujących się tą tematyką.

Najwięcej uwagi poświęciliśmy nauczycielom, którzy zostali włączeni do systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na mocy znowelizowanej ustawy mają obowiązek wszcząć procedurę „Niebieskie Karty” w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, wchodzą także w skład grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych. – Jeśli podejrzewasz, że w rodzinie Twojego ucznia dochodzi do przemocy, nie wahaj się – reaguj! – zachęcaliśmy nauczycieli.

Materiały opracowane przez Krakowską Akademię Profilaktyki dotarły do adresatów za pośrednictwem 16 urzędów marszałkowskich, które są odpowiedzialne za dystrybucję materiałów: plakatów oraz ulotek.

Nasze strony: